Volejte
604 191 918
Více o balónech > Balónové muzeum

Balónové muzeum

5. 7. 2011 - Proběhlo slavnostní otevření muzea balónového létání

Na počátku léta 2011 bylo slavnostně otevřeno Cho­til­ské mu­ze­um balónového lé­tání. Při té­to pří­leži­tos­ti jsme pro na­še zá­kaz­níky při­pravi­li dá­rek - na­še le­tenky pla­tí ja­ko volná vstu­penka do mu­zea.

17. 12. 2010 - Nové informace o postupu stavebních prací

I přes nepříznivé počasí stavba pokračuje - dělají se vnitřní rozvody, omítky a vše vypadá, že termín otevření zatím není ohrožen.

Do expozice se na naší výzvu o pomocn při zajištění expozice zatím ozvali jen: Dalibor ml. a Dalibor hezčí  Adámkovi a nabídli nám do expozice balón ČSA s výrobním číslem 2. 

Továrna Kubíček přislíbila pomoc s realizací sekce historie  výroby horkovzdušných balónu v ČSSR, ČSR a ČR.

Únor 2010

V únoru letošního roku Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schválil náš projekt „Rekonstrukce stáje a stodoly na muzeum historie Vltavy, muzeum balónového létání a informační centrum“ (CZ.1.15/2.2.00/35.00765) k poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS2 Střední Čechy (též ROP SČ).
Projekt podle návrhu ing. arch. Marka Falcníka a ing. arch. Martina Kulštejna bude realizován v období červenec 2010 až květen 2011.
Český balonový svaz je partnerem tohoto projektu. Příjemcem dotace je obec Chotilsko.

Dalšími partnery projektu jsou Hornické muzeum Příbram a České vysoké učení technické v Praze. 
Ve zrekonstruovaném objektu, který se nachází na návsi obce Chotilsko, bude v rámci muzea historie Vltavy umístěn také památník Prof. PhDr. Františka Drtiny. Zrekonstruována bude i příjezdová komunikace a vybudována 4 parkovací stání.
Záměrem obce je doplnit nabídku poznávacího cestovního ruchu na svém území, poskytovat turistům potřebné informace o místních atraktivitách a tím vším oslovit stávající návštěvníky této oblasti a přilákat na své území nové turisty, včetně zahraničních.


Ví­ce o mu­zeu se do­zví­te na www.balo­nove­mu­ze­um.cz